Przyczyny, konsekwencje oraz kluczowe kroki w procesach przekształceń i połączeń spółek handlowych przedstawią adw. Marcin Lewiński, adw. dr Joanna Ostojska-Kołodziej oraz Magdalena Zasiewska z kancelarii JDP w bezpłatnym webinarze 27 stycznia (godz. 12:00 – 14:00)

Organizatorzy: Kancelaria JDP, OIGD (Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa), IGTL (Izba Gospodarcza Transportu Lądowego)

Zapraszamy do udziału!


Zaproszenie kierujemy do:


Podczas webinaru odpowiemy na pytania:

  1. Jakie są przyczyny oraz cele połączeń i przekształceń spółek handlowych?
  2. Co się dzieje z kontraktami handlowymi – czy trzeba je zawierać na nowo?
  3. Jaki wpływ ma połączenie lub przekształcenie na pracowników zatrudnionych w spółce?
  4. Czy po połączeniu lub przekształceniu spółka musi na nowo uzyskiwać zezwolenia, licencje i ulgi uzyskane dotychczas?
  5. Czy reorganizacja biznesu ma wpływ na dofinansowanie uzyskane w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej?
  6. Jak wygląda w praktyce proces łączenia i przekształcania spółek handlowych?
  7. Czy połączenie dwóch istniejących spółek handlowych może być atrakcyjną alternatywą dla likwidacji jednej z nich?
  8. Jakie konsekwencje podatkowe dla spółki niesie za sobą połączenie lub przekształcenie?
  9. Jakie wyzwania stoją przed spółkami po zakończeniu reorganizacji biznesu?

ZAPISZ SIĘ Webinar poprowadzą:

Marcin Lewiński – Adwokat, Senior Associate

dr Joanna Ostojska-Kołodziej – Adwokat, Counsel

Magdalena Zasiewska – Doradca podatkowy, Head of Taxes

 


>>> POBIERZ ZAPROSZENIE <<<