Od byłych członków zarządu lub rady nadzorczej spółka może dochodzić zwrotu dopłaconego VAT. Menedżer odpowiada bowiem za szkodę wyrządzoną działaniami lub zaniechaniami sprzecznymi z prawem lub umową spółki.

O karuzelach podatkowych w spółce i dochodzeniu przez nią roszczeń pisze mec. Wojciech Bazan w „Rzeczpospolitej”.

Zapraszamy do lektury!

https://www.rp.pl/Firma/306079992-Spolka-nie-zostaje-sama-z-karuzelami-podatkowymi-prezesow.html