Mimo utrzymującej się pandemii COVID-19, rynek mieszkaniowy nie zwalnia tempa. Rosnąca inflacja zachęca do inwestowania w nieruchomości, a zainteresowanie zakupem mieszkań na rynku pierwotnym nie spada. Jednocześnie coraz większym problemem staje się znajdowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych, szczególnie w centrach miast. Powoduje to wzrost zainteresowania deweloperów gruntami położonymi bardziej peryferyjnie. Często grunty takie stanowią obecnie nieruchomości rolne, co powoduje, że możliwość ich zakupu i zabudowy podlega istotnym ograniczeniom. W trakcie szkolenia podsumujemy, o jakich przepisach powinni Państwo pamiętać w tym zakresie, i co powinni Państwo zrobić aby możliwe było przeprowadzenie inwestycji na nieruchomości mającej obecnie status gruntu rolnego.


Data: 22 kwietnia 2021

Czas trwania: 11:00 – 12:30


Organizatorzy:


Zaproszenie kierujemy do:


Program:

  1. Podsumowanie aktualnych ograniczeń w obrocie ziemią rolną.
  2. Wskazanie okoliczności pozwalających na obrót ziemią rolną przed podmioty niebędące rolnikami.
  3. Zasady „odralniania” nieruchomości rolnych w celu umożliwienia ich zabudowy – procedury zmiany przeznaczenia gruntów i ich wyłączenia z produkcji rolnej.
  4. Praktyczne aspekty planowania i przygotowywania transakcji dotyczących nieruchomości rolnych.
  5. Grunt rolny czy grunt budowlany – jak kwalifikować dla celów transakcji.
  6. Czy jednorazowa sprzedaż może być opodatkowana VAT.
  7. Dlaczego nie każda sprzedaż gruntu z majątku prywatnego będzie zwolniona z PIT.

REJESTRACJA POD ADRESEM: biuro@pzfd.pl


Webinar poprowadzą:


>> POBIERZ ZAPROSZENIE <<