Mimo utrzymującej się pandemii COVID-19, rynek mieszkaniowy nie zwalnia tempa. Rosnąca inflacja zachęca do inwestowania w nieruchomości, a zainteresowanie zakupem mieszkań na rynku pierwotnym nie spada. Jednocześnie coraz większym problemem staje się znajdowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych, szczególnie w centrach miast. Powoduje to wzrost zainteresowania deweloperów gruntami położonymi bardziej peryferyjnie. Często grunty takie stanowią obecnie nieruchomości rolne, co powoduje, że możliwość ich zakupu i zabudowy podlega istotnym ograniczeniom. W trakcie szkolenia podsumujemy, o jakich przepisach powinni Państwo pamiętać w tym zakresie, i co powinni Państwo zrobić aby możliwe było przeprowadzenie inwestycji na nieruchomości mającej obecnie status gruntu rolnego.


Data: 22 kwietnia 2021

Czas trwania: 11:00 – 12:30


Organizatorzy:


Zaproszenie kierujemy do:


Program:

 1. Podsumowanie aktualnych ograniczeń w obrocie ziemią rolną.
 2. Wskazanie okoliczności pozwalających na obrót ziemią rolną przed podmioty niebędące rolnikami.
 3. Zasady „odralniania” nieruchomości rolnych w celu umożliwienia ich zabudowy – procedury zmiany przeznaczenia gruntów i ich wyłączenia z produkcji rolnej.
 4. Praktyczne aspekty planowania i przygotowywania transakcji dotyczących nieruchomości rolnych.
 5. Grunt rolny czy grunt budowlany – jak kwalifikować dla celów transakcji.
 6. Czy jednorazowa sprzedaż może być opodatkowana VAT.
 7. Dlaczego nie każda sprzedaż gruntu z majątku prywatnego będzie zwolniona z PIT.

REJESTRACJA POD ADRESEM: biuro@pzfd.pl


Webinar poprowadzą:


>> POBIERZ ZAPROSZENIE <<


  W celu otrzymania dostępu do materiałów z tego spotkania - prosimy wypełnić poniższy formularz.

  Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez kancelarię JDP z siedzibą w Warszawie. Jestem świadomy/a, iż moje dane będą wykorzystywane w celach związanych z organizacją webinarium oraz w związku z ewentualnym świadczeniem innych usług w przyszłości. Kancelaria JDP będąca administratorem danych osobowych informuje, iż podane dane nie będą przekazywane innym podmiotom, ich podanie jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie uniemożliwi dostęp do treści serwisu. Niniejsze oświadczenie składam dobrowolnie oraz oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do podanych niniejszym danych osobowych oraz ich modyfikacji, uprawnieniu do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie oraz fakcie, że moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres jaki potrzebny będzie do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone.