„Jakie działania prawne powinni podejmować wykonawcy i podwykonawcy w celu obrony przed skutkami aktualnego wzrostu kosztów realizacji inwestycji budowlanych?” to temat wiodący konferencji, która odbyła się 24 października br. w Warszawie w Hotelu Ibis Stare Miasto.

Organizatorem konferencji była kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS, przy wsparciu PZPB (Polski Związek Pracodawców Budownictwa) oraz OIGD (Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa).

Konferencję poprowadził Prof. Przemysław Drapała, który wraz z zespołem prawników JDP uzyskał pierwszy w Polsce prawomocny wyrok (wydany przez Sąd Apelacyjny w Warszawie) podwyższający wynagrodzenie należne wykonawcy ze względu na nadzwyczajny wzrost cen materiałów po zawarciu umowy (przed EURO 2012).

Podczas spotkania poruszone zostały następujące zagadnienia:

Cennym uzupełnieniem konferencji była część dotycząca wzrostu cen i kosztów realizacji inwestycji a uwarunkowań Prawa Zamówień Publicznych, poprowadzona przez mec. Wojciecha Merkwę radcę prawnego w kancelarii JDP.

Obserwowany od 2015 r. spektakularny wzrost cen materiałów i innych kosztów realizacji inwestycji budowlanych (infrastrukturalnych) powoduje istotne pogorszenie wyników finansowych realizowanych obecnie kontraktów, dlatego też tematyka konferencji spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony Uczestników.

Serdecznie dziękujemy za liczne przybycie!

Prawnicy JDP o wzroście kosztów realizacji inwestycji budowlanych podczas konferencji w Warszawie