Zapraszamy na webinar:

Dochodzenie roszczeń związanych ze wzrostem kosztów realizacji umowy

9 czerwca | 13:00

Wykonawcy kontraktów budowlanych muszą mierzyć się w ostatnich latach z licznymi trudnościami związanymi m.in. z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem gospodarczym, w tym rosnącymi cenami środków produkcji, częstymi zmianami legislacyjnymi czy też skutkami nierzetelnego realizowania kontraktu przez kontrahenta. Kolejne komplikacje wynikają w ostatnich miesiącach z wybuchu epidemii SARS-CoV.

Powyższe okoliczności często uniemożliwiają zrealizowanie inwestycji po kosztach przewidywanych w kalkulacji oferowanego wynagrodzenia, prowadząc do strat na kontrakcie lub (w najlepszym wypadku) braku osiągnięcia zamierzonego zysku. Problemy te nie omijają realizowanych obecnie inwestycji z zakresu infrastruktury wodnej, energetyki czy ciepłownictwa.

W trakcie webinarium wyjaśnimy:

  • W jakich sytuacjach wzrost kosztów realizacji inwestycji może uzasadniać żądanie przez wykonawcę dodatkowej płatności?
  • Jakie roszczenia mogą przysługiwać wykonawcom w razie nieprzewidzianego wzrostu kosztów realizacji inwestycji?
  • Jakie roszczenia mogą przysługiwać wykonawcom w razie opóźnień realizacji poszczególnych robót oraz przedłużenia czasu realizacji inwestycji?
  • Jakie praktyczne działania powinien podejmować wykonawca by odpowiednio udokumentować i skutecznie dochodzić swych roszczeń?

Webinarium skierowane jest do:

  • Kadry zarządzającej wykonawców i inwestorów,
  • Dyrektorów kontraktów i projektów,
  • Prawników wewnętrznych,
  • Firm wykonujących modernizacje, dostawy oraz usługi w infrastrukturze wodnej, energetyce i ciepłownictwie,
  • Claim managerów.

Udział w webinarze jest bezpłatny.

Zapisz się

Webinar poprowadzą: