Jak wyznaczyć inspektora ochrony danych – poradnik Eweliny Kęciek i Anny Matusiak-Wekiery w „Rzeczpospolitej” i na rp.pl

Wyznaczenie inspektora ochrony danych w organizacji wymaga nie tylko sporządzenia i udokumentowania procedur dotyczących jego funkcjonowania, ale także podjęcia czynności formalnych, takich jak skierowanie zawiadomienia do organu nadzorczego czy publikacja danych kontaktowych inspektora. Brak realizacji tych obowiązków stanowi naruszenie przepisów RODO – dostrzegane i karane przez europejskie organy nadzorcze.

Inspektor ochrony danych (IOD) jest odpowiedzialny za budowanie kultury ochrony danych osobowych w organizacji.

Na te pytania odpowiadają w cyklu artykułów poświęconych praktycznym problemom związanym z wyznaczeniem i funkcjonowaniem inspektora ochrony danych w organizacji Ewelina Kęciek i Anna Matusiak-Wekiera z zespołu Ochrony Danych Osobowych JDP.


PRZECZYTAJ ARTYKUŁ