Specjalista prawa karnego gospodarczego adw. Arkadiusz Górski od 1 grudnia wzmocnił zespół JDP.

Arkadiusz Górski będzie odpowiedzialny za rozwój praktyki White Collar Crime oraz doradztwo dla klientów kancelarii w zakresie prawa karnego, prawa karnego skarbowego oraz prawa karnego gospodarczego. Specjalizuje się w postępowaniach związanych z zarzutami różnorodnych typów nadużyć na rynku regulowanym (m.in. rozporządzenie MAR), postępowaniach karnoskarbowych oraz sprawach związanych z nakładaniem administracyjnych kar pieniężnych na przedsiębiorców. Reprezentuje klientów zarówno w charakterze obrońcy, jak i w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego. Mec. Górski będzie ściśle współpracował i wspierał zespół sporów korporacyjnych i post.-M&A.

W ramach praktyki White Collar Crime doradzamy naszym klientom w ograniczeniu ryzyka przestępstw gospodarczych, m.in. w ograniczeniu ryzyka odpowiedzialności osobistej członków zarządów i rad nadzorczych oraz zgodności z procedurami criminal compliance i AML.