Wzrost cen miedzi oraz innych surowców bezpośrednio wpływa na sytuację producentów i dostawców tych materiałów, jak również producentów i dystrybutorów kabli, przewodów i wiązek elektrycznych, dlatego przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie, pozwalające na poznanie strategii działań, które można realizować w celu zabezpieczenia swoich interesów, mając na uwadze wzrost cen.

Zapraszamy do udziału w webinarze, podczas którego eksperci kancelarii JDP oraz firmy doradczej Vintage Consulting przedstawią Państwu – bazując na  doświadczeniach oraz unikalnym know-how – w jaki sposób przygotować roszczenia oraz dochodzić roszczeń o waloryzację wynagrodzenia / zmianę ceny w związku ze wzrostem cen surowców i materiałów oraz jak bronić się przed takimi roszczeniami.


22 czerwca 2021

godz. 11:00 – 12:15


Organizatorzy:


Zaproszenie kierujemy do:

  • członków zarządu, dyrektorów finansowych, szefów działów prawnych, koordynatorów pionów w działach prawnych, jak również szefów działów zakupów i sprzedaży.
  • wszystkich innych osób zainteresowanych obroną przed roszczeniami o waloryzację wynagrodzenia / zmianę ceny w związku ze wzrostem cen surowców oraz materiałów.

Program:

  1. Czy nagły wzrost cen rudy miedzi i innych surowców w ostatnim czasie (2020 – 2021) ma cechy nadzwyczajnej zmiany stosunków w rozumieniu Kodeksu cywilnego?
  2. Jakie roszczenia mogą powstać w związku z obserwowanym nagłym wzrostem cen stali nierdzewnej? Komu roszczenia te przysługują?
  3. W jaki sposób można uzyskać podwyższenie lub obniżenie wynagrodzenia/ceny w związku ze zmianą cen miedzi oraz innych surowców i jaką przyjąć strategię prawną w tym celu? Jak bronić się przed takimi roszczeniami?
  4. Jak przygotować się do dochodzenia i obrony roszczeń?
  5. W jaki sposób obliczyć i wykazać wysokość roszczenia waloryzacyjnego oraz jak weryfikują je eksperci i biegli sądowi?
  6. Jakie są mity i fakty związane z dochodzeniem zmiany wysokości wynagrodzenia/ceny?

ZAPISZ SIĘ


Webinar poprowadzą: