Sygnaliści. Czy firmy są przygotowane na przyjęcie nowych przepisów?

Podczas seminarium omówimy wyniki ankiety dotyczącej sygnalistów, którą przeprowadziliśmy wśród naszych klientów, aby dowiedzieć się, z jakimi problemami borykają się organizacje w tym zakresie i jak sobie nimi radzą.

Data: 16 listopada 2023

Czas trwania: 10:00–11:30

Miejsce: kancelaria JDP, ul. Bonifraterska 17, Warszawa, piętro 13. oraz online

 

Seminarium będzie miało charakter hybrydowy.

Dysponujemy 20 miejscami w kancelarii i serdecznie zapraszamy do partycypowania w spotkaniu na żywo.


Organizatorzy:

Zaproszenie kierujemy do:


Program

Prawo pracy

Ochrona danych osobowych

Kwestie korporacyjne


ZAPISZ SIĘ

W jaki sposób chcą Państwo uczestniczyć w spotkaniu? Proszę zaznaczyć 1 opcję przy rejestracji.


Seminarium poprowadzą:

Urszula Bryś – szefowa polskiego oddziału firmy Whistleblowing Solutions AB, szwedzkiego dostawcy systemu do zarządzania zgłoszeniami sygnalistów pod nazwą Whistlelink

Magdalena Bartnik – adwokat, Senior Associate w Zespole Prawa Pracy JDP

dr Joanna Ostojska-Kołodziej – adwokatka, Counsel kierująca Zespołem Prawa Pracy JDP

Anna Matusiak-Wekiera – radczyni prawna, Counsel kierująca Zespołem Danych Osobowych i Compliance JDP