Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS była partnerem IX Kongresu Prawników Spółek Giełdowych SEG, (13-14 lutego br.). Kancelarię reprezentowali mec. Zbigniew Jara (Partner Zarządzający), mec. Marcin Chomiuk (Partner) oraz Magdalena Zasiewska (Head of Taxes).

W dniu otwierającym kongres Prawnicy uczestniczyli w części poświęconej nowym wyzwaniom dla służb prawnych emitentów i brali udział w debacie dotyczącej odpowiedzialności zarządu w procesie M&A. Wśród poruszanych tematów znalazły się zagadnienia takie jak:
• Udostępnianie informacji przez zarząd w procesie Due Diligence
• Oświadczenia i zapewnienia zarządu w SPA
• Odpowiedzialność za zerwanie negocjacji

Ponadto, mec. Marcin Chomiuk wziął udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zwykłej Spółki SA.

Drugiego dnia Kongresu, Prawnicy poprowadzili warsztaty: Praktyczne aspekty relacji spółek zależnych z podmiotami dominującymi. Prowadzący mówili m.in. o spółkowo-korporacyjnej hierarchii vs. organizacji matrixowej w koncernie i odpowiedzialności członka zarządu spółki zależnej w (matriksowej) strukturze koncernów/ holdingów.
Warsztaty cieszyły się dużą popularnością i zgromadziły ponad 100 osób.

Więcej o Kongresie:

http://seg.org.pl/pl/ix-kongres-prawnikow-spolek-gieldowych-seg

Zmiany w prawie, zarządzanie ryzykiem regulacyjnym i nietypowe WZA na IX Kongresie Prawników SEG (Bankier.pl, 15.02.18)

Blok II:Nowe wyzwania dla służb prawnych emitentów, Pozycja i odpowiedzialność zarządu w procesie M&A:

(Z. Jara, M. Chomiuk, M. Kachniewski)

(Z. Jara, M. Chomiuk, M. Kachniewski)

Warsztaty JD&P – Praktyczne aspekty relacji spółek zależnych z podmiotami dominującymi:

Warsztaty JD&P - Praktyczne aspekty relacji spółek zależnych z podmiotami dominującymi

Wypowiedź mec. Zbigniewa Jara: