Zapraszamy na webinar dotyczący aktualności z prawa pracy – Prawne aspekty zwalniania


15 września | godz. 10:00 (1,5 h + 30 minut Q&A)


Ostatnie trzy miesiące wymogły na wielu przedsiębiorcach konieczność podjęcia działań restrukturyzacyjnych. Niepewność kolejnych miesięcy wzmaga tę potrzebę. Stawia to wielu pracodawców przed wyzwaniem dotyczącym restrukturyzacji także w obszarze zatrudnienia. Biorąc pod uwagę ilość obowiązujących obecnie regulacji w obszarze prawa pracy (w tym „tarcze antykryzysowe”), w naszym webinarze podsumujemy najważniejsze aspekty prawne dotyczące redukcji zatrudnienia. Odpowiemy na następujące pytania:


Agenda:


 1. Podstawy prawne redukcji zatrudnienia – kodeks pracy a aktualne regulacje antykryzysowe COVID-19
 1. Formy zakończenia współpracy z pracownikiem
 1. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę:
  1. przyczyny – absencja chorobowa, „dublowanie się” stanowisk, nienależyte wykonywanie obowiązków (nieefektywność), utrata zaufania do pracownika
  2. terminy i tryb wypowiadania umów o pracę
  3. konsekwencje odwołania się pracownika od wypowiedzenia – jak powinien zabezpieczyć się pracodawca
 1. Zmiana warunków pracy i płacy
 1. Ochrona przed zwolnieniem
 1. Zwolnienia grupowe
 1. Rozwiązywanie umów cywilnoprawnych
 1. Rola związków zawodowych oraz przedstawicieli pracowników w procesie zwolnienia
 1. Opodatkowanie i oskładkowanie odpraw, odszkodowań, świadczeń urlopowych
 1. Pytania i odpowiedzi

ZAPISZ SIĘ


Prelegenci:

Barbara Kaczała – radca prawny

Magdalena Bartnik – Associate

Magdalena Zasiewska – doradca podatkowy, Head of Taxes


>> Pobierz zaproszenie <<