Co grozi za brak wyznaczenia inspektora ochrony danych? – artykuł Anny Matusiak-Wekiery i Eweliny Kęciek w „Rzeczpospolitej”

Europejskie organy nadzorcze wydają decyzje, w których nakładają na organizacje sankcje za brak wyznaczenia inspektora ochrony danych. Nie tylko nakazują wyznaczenie inspektora ochrony danych (IOD), nakładają także na zobowiązane organizacje administracyjne kary pieniężne.

Inspektor ochrony danych (IOD) jest odpowiedzialny za budowanie kultury ochrony danych osobowych w organizacji. Jak po blisko sześciu latach od rozpoczęcia stosowania przepisów RODO wypełniana jest w praktyce ta rola? Z jakimi problemami mierzą się inspektorzy ochrony danych? Jakich rad udziela prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych organizacjom, które wyznaczyły IOD, a także samym inspektorom? Jakie wnioski w zakresie pełnienia tej funkcji można wysnuć na podstawie rozstrzygnięć zagranicznych organów ochrony danych osobowych?

Na te pytania odpowiadają Anna Matusiak-Wekiera i Ewelina Kęciek z Zespołu Ochrony Danych Osobowych i Compliance JDP w cyklu artykułów poświęconych praktycznym problemom związanym z wyznaczeniem i funkcjonowaniem inspektora ochrony danych w organizacji na łamach dziennika „Rzeczpospolita” i na rp.pl.


PRZECZYTAJ ARTYKUŁ