Zapraszamy na webinar:

 

Wpływ specustawy COVID-19 na realizację zamówień publicznych w branży fotowoltaiki

 

22 maja | godz. 10:00 – 11:30

 

Utrudnienia w dostawach oraz ograniczenia w przemieszczaniu się osób – to tylko jedne z wielu konsekwencji wprowadzonego stanu epidemii. W trakcie naszego webinarium kierowanego do przedsiębiorstw działających w branży fotowoltaicznej odpowiemy na najbardziej nurtujące pytania dotyczące realizacji zawartych kontraktów. Skoncentrujemy się na praktycznych aspektach związanych z ograniczeniem ryzyk wynikających z epidemii.

 

W trakcie webinarium wyjaśnimy:

 • W jaki sposób epidemia wpływa na prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego?
 • Jak przepisy specustawy przełożyć w praktyce na sytuację wykonawców w relacjach z zamawiającymi?
 • Jakie działania powinni podejmować wykonawcy wobec zamawiających publicznych i inwestorów prywatnych?
 • Jakie roszczenia mogą przysługiwać wykonawcom wobec zamawiających/ inwestorów w kontekście realizowanych kontraktów?
 • Kto będzie ponosił koszty spowolnienia pracy lub przestojów?
 • Czy przewidziane terminy wykonania prac i dostaw nadal obowiązują?

 

Webinarium skierowane jest do:

 • Kadry zarządzającej,
 • Dyrektorów kontraktów i projektów,
 • Prawników wewnętrznych,
 • Specjalistów w zakresie Prawa zamówień publicznych,
 • Claim managerów.

 

Udział w webinarze jest bezpłatny.

 

Zapisz się

 

Webinar poprowadzą:

 

 • Wojciech Merkwa – radca prawny, kieruje Zespołem Prawa Zamówień Publicznych w kancelarii JDP
 • Piotr Duma– radca prawny w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych i Zespole Infrastruktury w kancelarii JDP