25 września br. eksperci z Kancelarii JDP poprowadzili webinarium organizowane przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST-PARK” i Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. Celem webinarium było przedstawienie prawnych aspektów zwalniania oraz wskazanie praktycznych wskazówek dla pracodawcy rozstającego się z pracownikiem. 

Zaproszenie kierowane było do kadry kierowniczej, działów HR i prawników wewnętrznych.


Poniżej przedstawiamy zakres omówionych zagadnień i agendę: 

Ostatnie trzy miesiące wymogły na wielu przedsiębiorcach konieczność podjęcia działań restrukturyzacyjnych. Niepewność kolejnych miesięcy wzmaga tę potrzebę. Stawia to wielu pracodawców przed wyzwaniem dotyczącym restrukturyzacji także w obszarze zatrudnienia. Biorąc pod uwagę ilość obowiązujących obecnie regulacji w obszarze prawa pracy (w tym „tarcze antykryzysowe”), w webinarze podsumowaliśmy najważniejsze aspekty prawne dotyczące redukcji zatrudnienia:


Agenda:


 1. Podstawy prawne redukcji zatrudnienia – kodeks pracy a aktualne regulacje antykryzysowe COVID-19
 1. Formy zakończenia współpracy z pracownikiem
 1. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę:
  1. przyczyny – absencja chorobowa, „dublowanie się” stanowisk, nienależyte wykonywanie obowiązków (nieefektywność), utrata zaufania do pracownika
  2. terminy i tryb wypowiadania umów o pracę
  3. konsekwencje odwołania się pracownika od wypowiedzenia – jak powinien zabezpieczyć się pracodawca
 1. Zmiana warunków pracy i płacy
 1. Ochrona przed zwolnieniem
 1. Zwolnienia grupowe
 1. Rozwiązywanie umów cywilnoprawnych
 1. Rola związków zawodowych oraz przedstawicieli pracowników w procesie zwolnienia
 1. Opodatkowanie i oskładkowanie odpraw, odszkodowań, świadczeń urlopowych
 1. Pytania i odpowiedzi

Prelegenci:

Barbara Kaczała – radca prawny

Magdalena Bartnik– Associate

Magdalena Zasiewska – doradca podatkowy, Head of Taxes


  W celu otrzymania dostępu do materiałów z tego spotkania - prosimy wypełnić poniższy formularz.

  Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez kancelarię JDP z siedzibą w Warszawie. Jestem świadomy/a, iż moje dane będą wykorzystywane w celach związanych z organizacją webinarium oraz w związku z ewentualnym świadczeniem innych usług w przyszłości. Kancelaria JDP będąca administratorem danych osobowych informuje, iż podane dane nie będą przekazywane innym podmiotom, ich podanie jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie uniemożliwi dostęp do treści serwisu. Niniejsze oświadczenie składam dobrowolnie oraz oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do podanych niniejszym danych osobowych oraz ich modyfikacji, uprawnieniu do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie oraz fakcie, że moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres jaki potrzebny będzie do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone.