25 września br. eksperci z Kancelarii JDP poprowadzili webinarium organizowane przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST-PARK” i Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. Celem webinarium było przedstawienie prawnych aspektów zwalniania oraz wskazanie praktycznych wskazówek dla pracodawcy rozstającego się z pracownikiem. 

Zaproszenie kierowane było do kadry kierowniczej, działów HR i prawników wewnętrznych.


Poniżej przedstawiamy zakres omówionych zagadnień i agendę: 

Ostatnie trzy miesiące wymogły na wielu przedsiębiorcach konieczność podjęcia działań restrukturyzacyjnych. Niepewność kolejnych miesięcy wzmaga tę potrzebę. Stawia to wielu pracodawców przed wyzwaniem dotyczącym restrukturyzacji także w obszarze zatrudnienia. Biorąc pod uwagę ilość obowiązujących obecnie regulacji w obszarze prawa pracy (w tym „tarcze antykryzysowe”), w webinarze podsumowaliśmy najważniejsze aspekty prawne dotyczące redukcji zatrudnienia:


Agenda:


 1. Podstawy prawne redukcji zatrudnienia – kodeks pracy a aktualne regulacje antykryzysowe COVID-19
 1. Formy zakończenia współpracy z pracownikiem
 1. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę:
  1. przyczyny – absencja chorobowa, „dublowanie się” stanowisk, nienależyte wykonywanie obowiązków (nieefektywność), utrata zaufania do pracownika
  2. terminy i tryb wypowiadania umów o pracę
  3. konsekwencje odwołania się pracownika od wypowiedzenia – jak powinien zabezpieczyć się pracodawca
 1. Zmiana warunków pracy i płacy
 1. Ochrona przed zwolnieniem
 1. Zwolnienia grupowe
 1. Rozwiązywanie umów cywilnoprawnych
 1. Rola związków zawodowych oraz przedstawicieli pracowników w procesie zwolnienia
 1. Opodatkowanie i oskładkowanie odpraw, odszkodowań, świadczeń urlopowych
 1. Pytania i odpowiedzi

Prelegenci:

Barbara Kaczała – radca prawny

Magdalena Bartnik– Associate

Magdalena Zasiewska – doradca podatkowy, Head of Taxes