Zmiana regulacji o planowaniu i gospodarowaniu przestrzennym długoterminowo powinna przyczynić się do poprawy pewności obrotu nieruchomościami i usprawnienia procesu budowlano-inwestycyjnego.

Szczegóły projektu zmieniającego ustawę przedstawiają adw. Michał Urbański i Dominik Grzegorzewski w najnowszym newsletterze JDP.

Zapraszamy do lektury!


>> Pobierz newsletter <<


Kontakt:

Michał Urbański  – Adwokat, Counsel

Dominik Grzegorzewski – Associate