Z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów.

Jest to wynik uchwalenia ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Zapraszamy do lektury naszego newslettera, w którym odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania związane z nową ustawą.

Zachęcamy do kontaktu w przypadku jakichkolwiek pytań!