Naruszenie przepisów RODO w zakresie zgłaszania naruszeń ochrony danych może być kosztowne. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymało od Prezesa UODO karę w wysokości 10 tyś zł. Po powzięciu informacji o możliwym naruszeniu ochrony danych osobowych Prezes UODO zwrócił się do Administratora o przekazanie informacji, czy w związku z możliwością wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych została dokonana analiza incydentu pod kątem ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych

Więcej informacji o decyzji Prezesa UODO w newsletterze JDP poniżej.


>> Pobierz newsletter <<


Kontakt:

Anna Matusiak-Wekiera – Radca prawny, Head of Data Protection/Compliance Practice