Zapraszamy do lektury newslettera, w którym przedstawiamy bardzo istotny dla praktyki wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie dopuszczalności zmian w dokumentach składanych wraz z ofertą na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywanych na etapie wyjaśnień / uzupełnień oferty.

Wyrok ten prezentuje niekorzystną dla wykonawców wykładnię przepisów unijnych. Czy przyczyni się ona do zmiany, liberalnej w tym zakresie, polskiej praktyki? Ostatnio odniosła się do niego w jednym z najnowszych swoich wyroków Krajowa Izba Odwoławcza, co być może wpłynie na przyszłą linię orzeczniczą.

Mamy nadzieję, że zamieszczone przez nas w newsletterze informacje pomogą uniknąć negatywnych konsekwencji stosowania zaprezentowanej w wyrokach interpretacji w przyszłych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Newsletter PZP