Już 15 marca o godz. 11:00 grono ekspertów: dr Marcin Chomiuk (Partner, Head of M&A, Corporate and Commercial), Michał Urbański (Counsel, Nieruchomości), Przemysław Dziąg (Polski Związek Firm Deweloperskich), Rafał Tuzimek oraz Tomasz Puzyrewicz (Navigator Capital) wspólnie omówi sytuację makroekonomiczną na rynku deweloperskim i główne trendy w tej branży. Od strony prawnej nasi prelegenci przedstawią różnicę pomiędzy transakcją na udziałach a na majątku oraz praktyczne aspekty procesu transakcyjnego.

Zapraszamy do udziału w webinarze.

link do rejestracji