Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS (JD&P) reprezentowała spółkę Alpine Bau Deutschland AG (w upadłości) w czynnościach prowadzących do zawarcia w ubiegłym tygodniu ugody na budowę Stadionu Narodowego w Warszawie. W wyniku ugody, wykonawcy, Skarb Państwa, NCSR oraz firma ubezpieczeniowa Zurich Insurance cofnęli wzajemne powództwa i zakończyli spory.

Ugoda objęła m.in. prowadzone przez kancelarię JD&P postępowanie sądowe z powództwa Alpine Bau Deutschland AG przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę ponad 139 mln PLN odszkodowania. Jak wynika z komunikatu Ministerstwa Sportu i Turystyki, podpisana ugoda wyeliminowała ryzyko przegrania procesów wytoczonych przeciwko Skarbowi Państwa w związku z budową stadionu, które mogły zakończyć się odszkodowaniami w łącznej kwocie sięgającej 500 mln PLN. Sąd Okręgowy w Warszawie, przed którym prowadzone było wspomniane postępowania określił je jako „jedną z najbardziej obszernych spraw cywilnych w kraju” (materiał dowodowy liczył ponad 400 tomów akt).

Pełnomocnikami procesowymi Alpine Bau Deutschland AG (w upadłości) byli prof. Przemysław Drapała (Radca Prawny, Partner), Andrzej Sokołowski (Radca Prawny, Partner) oraz Zespół prawników procesowych z kancelarii JD&P.