Program

  1. Podstawowe uprawnienia wynikające z rękojmi oraz gwarancji
  2. Umowne możliwości modyfikacji w umowie na generalne wykonawstwo
  3. Prawidłowa realizacja uprawnień z rękojmi oraz gwarancji
  4. Przypadek braku współpracy generalnego wykonawcy
  5. Uprawnienia względem podwykonawców

Data: 8 lutego 2023

Czas trwania: 10:00 – 11:30


Organizator:


ZAPISZ SIĘ


Webinar poprowadzą: