Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Radca prawny w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, w szczególności w zakresie sporów infrastrukturalnych, w tym opartych na wzorcach kontraktowych FIDIC. Zajmuje się również doradztwem prawnym dla branży budowlanej i infrastrukturalnej. Posiada wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu umów związanych z sektorem budowlanym, w tym umów o roboty budowlane, umów na nadzór i zarządzanie kontraktem, umów projektowych i umów utrzymaniowych.


Wybrane projekty

 • doradztwo prawne rzecz inwestora w związku z realizacją szeregu inwestycji drogowych opartych na wzorcach kontraktowych FIDIC, w tym reprezentacja w wielomilionowych sporach sądowych oraz w negocjacjach i postępowaniach mediacyjnych dotyczących roszczeń z zakresu kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy o roboty budowlane, wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne, roszczeń związanych z przedłużeniem czasu na ukończenie, roszczeń wynikających z realizacji gwarancji należytego wykonania umowy, roszczeń podwykonawczych
 • doradztwo prawne na rzecz jednostki sektora finansów publicznych w związku z obsługą systemu poboru opłat

Kariera zawodowa

 • od 2022 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2021–2022 Ministerstwo Finansów, Departament Prawny
 • 2017–2021 Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej
 • 2010–2016 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Edukacja

 • 2010–2013 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, aplikacja radcowska
 • 2006–2007 Universidad de Burgos, Facultad de Derecho
 • 2004–2009 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Prawa i Administracji

Języki

 • polski
 • hiszpański