Zapraszamy na bezpłatny webinar „Ochrona prywatności pracownika w miejscu pracy: co wolno pracodawcy”.


Data: 7 września 2021

Czas trwania: 10:00 – 12:00


Organizatorzy:


Zaproszenie kierujemy do:


Program:

  1. Czy istnienie stosunku pracy uzasadnia ograniczenie prywatności pracownika?
  2. Na ile interes pracodawcy oraz podporządkowanie pracownicze pozwalają na ingerowanie w prywatność pracownika?
  3. Czy podporządkowanie pracownicze wyklucza skuteczne wyrażenie przez pracownika zgody na przetwarzanie danych osobowych?
  4. Czy można zobowiązać pracownika do nieujawniania wysokości swojego wynagrodzenia?
  5. Czy dopuszczalne jest ingerowanie w wygląd i ubiór pracownika?
  6. Czy pracodawca może sprawdzać z jakich stron www korzysta jego pracownik i monitorować jego służbową skrzynkę e-mail? Jakie obowiązki wynikają dla pracodawcy stosującego monitoring pracowniczy w kontekście przepisów o ochronie danych osobowych?
  7. Czy pracodawca może badać trzeźwość pracownika i kierować go na badania na obecność substancji psychoaktywnych? Stanowisko Prezesa UODO oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kontroli trzeźwości pracowników.
  8. Czy w świetle obowiązujących przepisów można legalnie dokonać pomiaru temperatury pracowników w kontekście COVID-19? Czy pracodawca może polecić pracownikowi wykonanie testu na COVID-19?
  9. Jakie roszczenia przysługują pracownikowi w przypadku naruszenia przez pracodawcę jego prawa do prywatności? Jakie prawa przysługują pracownikowi w przypadku, kiedy naruszenie prywatności przez pracodawcę związane było z przetwarzaniem danych osobowych pracownika?

ZAPISZ SIĘ


Webinar poprowadzą