Wykonawcy kontraktów kolejowych muszą mierzyć się w ostatnich latach z licznymi trudnościami związanymi m.in. z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem gospodarczym, w tym rosnącymi cenami środków produkcji, częstymi zmianami legislacyjnymi czy też skutkami nierzetelnego realizowania kontraktu przez kontrahenta.

Powyższe okoliczności często uniemożliwiają zrealizowanie inwestycji w oparciu o koszty przewidziane w kalkulacji oferowanego wynagrodzenia, prowadząc do strat na kontrakcie lub (w  najlepszym wypadku) braku osiągnięcia zamierzonego zysku. Problemy wykonawców oddziałują natomiast na sytuację inwestorów, przez co wszystkie strony umowy o roboty budowlane powinny poszukiwać sposobu usunięcia lub ograniczenia skutków ww. drastycznej zmiany sytuacji rynkowej. Z perspektywy inwestora dodatkowym problemem jest ocena dopuszczalności zmiany umowy zawartej w reżimie Prawa zamówień publicznych.


Data: 26 października 2022

Czas trwania: 10:00 – 11:30


Organizatorzy:


Zaproszenie kierujemy do wykonawców realizujących kontrakty w branży kolejowej.

Webinarium będzie szczególnie przydatne dla członków zarządu, dyrektorów finansowych, szefów działów prawnych, prawników wewnętrznych w przedsiębiorstwach, claim managerów, pracowników działów zakupów i sprzedaży.


Program webinaru Waloryzacja kontraktów w branży kolejowej:

  1. Kiedy wzrost kosztów realizacji inwestycji może uzasadniać żądanie przez wykonawcę dodatkowej płatności?
  2. Jaką strategię mogą obrać wykonawcy robót budowlanych w tym przypadku?
  3. Jakie roszczenia mogą przysługiwać wykonawcom w razie nieprzewidzianego wzrostu kosztów realizacji inwestycji?
  4. Jakie działania powinien podjąć wykonawca, by odpowiednio udokumentować i skutecznie dochodzić swych roszczeń?
  5. Jakie wymogi muszą być spełnione, aby zmiana umowy była zgodna z Prawem zamówień publicznych?

ZAPISZ SIĘ


Webinar poprowadzą: