Zgodnie z nowelizacją „Tarczy Antykryzysowej” od 5. września praca zdalna może zostać zlecona na czas oznaczony do końca trwania pandemii oraz na okres trzech miesięcy po jej zakończeniu. Zmienione przepisy nałożyły na pracodawców dodatkowe obowiązki związane z pracą zdalną, m.in. obowiązek weryfikacji warunków lokalowych oraz technicznych, a także konieczność ustalania, czy pracownik jest zdolny do wykonywania pracy na odległość.

Praca zdalna jest formą, z której chętnie korzysta wielu pracowników i należy się spodziewać, że taka tendencja się utrzyma. Ponieważ kodeks pracy nie zawiera regulacji odnoszących się do pracy zdalnej, dobrą praktyką pracodawców powinno być ustalanie zasad jej wykonywania w wewnętrznym regulaminie. Pozwoli to zabezpieczyć pracodawcę na wypadek problematycznych sytuacji – np. podatkowych (wykonywanie pracy zdalnej poza Polską) czy związanych z ustalaniem okoliczności wypadku przy pracy.

W przypadku pracodawców, u których obowiązuje regulamin pracy, regulamin pracy zdalnej może stanowić załącznik do niego – może być także samodzielnym dokumentem. 

W regulaminie pracy zdalnej powinny być uregulowane następujące elementy:

Prowadzenie działań zmierzających do wewnętrznego uregulowania pracy zdalnej jest tym istotniejsze, że rząd pracuje obecnie nad projektem ustawy o zmianie kodeksu pracy, zgodnie z którym praca zdalna miałaby zostać uregulowana kodeksowo. Zgodnie z zapowiedziami, praca zdalna mogłaby być świadczona po zawarciu porozumienia między pracodawcą a pracownikiem, zaś jednostronne polecenie pracy zdalnej będzie należało do wyjątkowych sytuacji. Projekt jest obecnie na etapie konsultacji społecznych.

Wprowadzenie regulaminu pracy zdalnej jest szczególnie istotne w przypadku pracodawców, u których już funkcjonuje praca zdalna.


>> Pobierz ALERT <<


W celu przygotowania odpowiednich regulacji zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi ekspertami:

Kontakt:

Barbara Kaczała – Radca prawny

Magdalena Bartnik – Associate