Zaproszenie kierujemy do wykonawców realizujących kontrakty w branży infrastrukturalnej.

Webinarium będzie szczególnie przydatne dla członków zarządu, dyrektorów finansowych, szefów działów prawnych, prawników wewnętrznych w przedsiębiorstwach, claim managerów, pracowników działów zakupów i sprzedaży.


Data: 5 kwietnia 2022

Czas trwania: 10:00 – 12:00


Organizator:


Program:

I. Wprowadzenie – zidentyfikowane problemy prawnopodatkowe związane z dochodzeniem roszczeń.

II. Zidentyfikowane problemy na etapie formułowania roszczeń na potrzeby pozwu:

 1. Charakter roszczenia dla celów podatkowych w zakresie:
  a) poszczególnych grup kosztów stałych dochodzonych jako roszczenie odszkodowawcze;
  b) kosztów robót dodatkowych dochodzonych jako zwrot nienależnego świadczenia;
  c) wykonania zastępczego;
  d) kar umownych.
 2. Aspekty podatkowe umów okołoprocesowych mających na celu uzyskanie legitymacji czynnej do dochodzenia roszczenia:
  a) cesja (sprzedaż) wierzytelności;
  b) cesja powiernicza (w celu inkasa).
 3. Dokumentowanie roszczeń dla celów podatkowych.

III. Zidentyfikowane problemy na etapie zawierania ugody/wyrokowania:

 1. Zrzeczenie roszczeń w ramach ugody.
 2. Potrącenie wierzytelności.
 3. Wyrok ustalający odpowiedzialność bądź brak odpowiedzialności jednej ze stron.

ZAPISZ SIĘ


Webinar poprowadzą: