W styczniu 2017 r. wejdzie w życie nowela kodeksu pracy, której celem jest złagodzenie przepisów prawa pracy dla małych przedsiębiorców. Część zmian zapowiadanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, weszła już w życie na początku września tego roku i zakłada m.in. wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej, likwidację tzw. syndromu pierwszej dniówki, podwyższenie minimalnego wynagrodzenia czy udogodnienia w podjęciu przez kobiety prac niebezpiecznych, zarezerwowanych dotychczas wyłącznie dla mężczyzn.

Zachęcamy do lektury Newslettera, w którym omawiamy szczegółowo wprowadzone i zapowiadane zmiany przepisów prawa pracy. Dla lepszego zrozumienia omawianej tematyki prezentujemy studium przypadków z wyraźnym uwzględnieniem roli pracodawcy, jego zobowiązań oraz ewentualnych sankcji za niedopełnienie obowiązków, wynikających z uchwalonej noweli.

Pobierz Newsletter