Spowodowane wojną w Ukrainie sankcje, przerwanie łańcuchów dostaw czy odpływ siły roboczej pochodzącej z Ukrainy skutkują wzrostem cen materiałów budowlanych i utrudnionym dostępem do pracowników. Koszty niezbędne do zrealizowania inwestycji są znacznie wyższe niż zakładane na etapie składania oferty.

W artykule, który ukazał się w „Rzeczpospolitej”, r. pr. Andrzej Sokołowski i Michał Pater omawiają działania, jakie mogą podjąć wykonawcy, by ograniczyć wysokość straty. Zapraszamy do lektury.

Zmiana umowy w przypadku nadzwyczajnych okoliczności