Serdecznie zapraszamy 15 czerwca  br. na śniadanie biznesowe, w trakcie którego omówimy najważniejsze zmiany w prawie zamówień publicznych, wynikających z obowiązku implementacji do krajowego porządku prawnego dyrektyw unijnych.  Spotkanie poprowadzą eksperci – prof. dr hab. Przemysław Drapała, Partner oraz Wojciech Merkwa, radca prawny.

W trakcie spotkania zostaną omówione:

  • Kierunki zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych
  • Nowe prawa i obowiązki wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia
  • Praktyczne skutki dla uczestników postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Udział w spotkaniu jest możliwy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, przewidujemy możliwość organizacji śniadania także w kolejnych terminach. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkanie będzie przeprowadzone w języku polskim.

Zgłoszenia prosimy wysyłać do 9 czerwca na adres: emilia.koszel@jdp-law.pl.

Zaproszenie