Spadek realnej wartości pieniądza

Korzystny wyrok zasądzający zapłatę opóźnionej płatności z odsetkami nie gwarantuje obecnie, że odzyskane środki będą warte tyle, ile byłyby w przypadku terminowej zapłaty. Bez względu na branżę, w której działa Państwa firma, ostatnie dynamiczne zmiany ekonomiczne i drastyczny wzrost cen środków produkcji w większości przypadków prowadzą do spadku realnej wartości odzyskiwanych kwot.

Tytułem przykładu, może występować następująca „niedopłata” (zmienne w zależności od branży):

Są to kwoty, które mogą mieć znaczenie dla rozwoju i bezpieczeństwa Państwa spółki, dlatego warto rozważyć dochodzenie pełni swoich praw. Nigdy wcześniej wartość naszych pieniędzy nie spadała tak szybko w świetle wzrostów cen na rynku i wartości odsetek. Stąd dotychczas nie były konieczne takie nadzwyczajne roszczenia.

Kalkulacja wysokości dodatkowego roszczenia

Prawnicy JDP opracowali konstrukcję prawną na bazie obowiązujących przepisów, która pomoże Państwu rozwiązać ten problem. Nasza propozycja jest nowatorska, ale jednocześnie bardzo uniwersalna, ponieważ ma zastosowanie do wszystkich roszczeń pieniężnych niezależnie od ich podstawy prawnej.

Eksperci CAS opracowali model kalkulacyjny spełniający założenia konstrukcji prawnej wykorzystujący szeroki zakres danych o historycznym, aktualnym i prognozowanym poziomie kosztów.

W niestandardowych czasach potrzebne są niestandardowe rozwiązania, dlatego zapraszamy na webinar, podczas którego szerzej omówimy problem spadku realnej wartości odzyskiwanych kwot.


Data: 11 października 2022

Czas trwania: 10:00 – 11:30


Organizator:


Zaproszenie kierujemy do wszystkich firm (m.in. handlowych, produkcyjnych, budowlanych), które miały, mają lub przygotowują pozwy dotyczące wierzytelności z okresu od 01.01.2019 r.

Webinarium będzie szczególnie przydatne dla dyrektorów finansowych, członków zarządu oraz prawników wewnętrznych.


Program webinaru Pozew o rzeczywistą wartość opóźnionej płatności:

  1. Diagnoza problemu z uzyskiwaniem obecnie kwot o niższej wartości, mimo wygranych procesów sądowych / JDP
  2. Cechy, jakie musi mieć wierzytelność, aby sformułować omawiane roszczenie / JDP
  3. Przygotowany mechanizm wyliczania wartości roszczeń / CAS
  4. Podstawowe potrzebne dokumenty / JDP

ZAPISZ SIĘ


Webinar poprowadzą: