Przedłużenie czasu realizacji kontraktów w infrastrukturze kolejowej jest częstym zjawiskiem. Dodatkowe koszty ponoszone w związku z tym przez wykonawców i podwykonawców  negatywnie wpływają na wynik finansowy zawartych kontraktów. W czasie webinarium przedstawimy Państwu – bazując na naszych ponad 15 latach doświadczenia w doradztwie prawnym dla wykonawców infrastruktury kolejowej – w jaki sposób skutecznie przygotować oraz dochodzić roszczeń o zapłatę kosztów poniesionych w związku z przedłużeniem czasu realizacji kontraktów.

Szkolenie (webinarium) prowadzą prawnicy kancelarii JDP – eksperckiej niezależnej kancelarii będącej liderem na polskim rynku w doradztwie prawnym dla wykonawców inwestycji infrastrukturalnych (w tym kolejowych) oraz zastępstwie procesowym w postępowaniach sądowych i arbitrażowych dotyczących takich inwestycji. W prestiżowym rankingu firm prawniczych The Legal 500 kancelaria JDP została uznana (w latach 2018, 2019, 2020 i 2021)  za Leading Firm (Top Tier) w kategorii Construction/Construction disputes. W chwili obecnej zespół prawników JDP świadczy między innymi bieżące doradztwo dla wykonawców dwóch największych inwestycji kolejowych realizowanych dla PKP PLK. Efektem naszego doradztwa było uzyskanie kilkuset milionów złotych dla wykonawców inwestycji kolejowych na podstawie wyroków i zawartych ugód.


25 maja 2021

godz. 10:00 – 11:30


Organizator:


Zaproszenie kierujemy do:

Szkolenie kierujemy zwłaszcza do członków zarządu, dyrektorów kontraktów, prawników wewnętrznych, claim managerów oraz osób związanych na bieżąco z realizacją złożonych inwestycji w branży kolejowej.


Program:

  1. Jak przyczyny przedłużenia czasu realizacji kontraktu wpływają na możliwość dochodzenia roszczeń o koszty z tym związane?
  2. Jakie są elementy składowe roszczenia o zapłatę kosztów ( stałych i pośrednich) poniesionych w związku z przedłużeniem czasu realizacji kontraktu w infrastrukturze kolejowej?
  3. Jakie są podstawy prawne i przesłanki dochodzenia ww. roszczenia?
  4. Jak przygotować się do dochodzenia ww. roszczenia (z uwzględnieniem aktualnych preferencji dowodów z dokumentów i ograniczeń wykorzystania dowodów z zeznań świadków w postępowaniu gospodarczym)?
  5. W jaki sposób obliczyć i wykazać wysokość ww. roszczenia oraz jak weryfikują je eksperci i biegli sądowi?
  6. Jakie są doświadczenia z praktyki dochodzenia roszczeń o koszty przedłużenia kontraktów kolejowych?
  7. Jakie są możliwości zawarcia ugody z zamawiającym w sprawie ww. roszczenia?

ZAPISZ SIĘ


Webinar poprowadzą: