Wątpliwości związane z roszczeniami budowlanymi wyjaśnią eksperci z kancelarii JDP podczas bezpłatnego webinaru organizowanego 24 listopada (godz. 10:00 -12:30)

Wykonawcy kontraktów budowlanych muszą mierzyć się w ostatnich latach z licznymi trudnościami związanymi m.in. z błędami w dokumentacji przetargowej, dynamicznie zmieniającym się otoczeniem gospodarczym, czy też skutkami nierzetelnego realizowania kontraktu przez kontrahenta.

Powyższe okoliczności często uniemożliwiają zrealizowanie inwestycji po kosztach przewidywanych w kalkulacji oferowanego wynagrodzenia, prowadzą do konieczności wykonania szeregu robót, których wykonawca nie kalkulował w swojej ofercie oraz do naliczania kar umownych przez Zamawiających.

Zapraszamy do udziału w webinarze!


Zaproszenie kierujemy do kadry zarządzającej, firm budowlanych i wykonujących dostawy oraz usługi w budownictwie, dyrektorów kontraktów i projektów, prawników wewnętrznych, claim managerów.


W czasie webinaru dowiedzą się Państwo m.in.:

  1. Jakie są podobieństwa i różnice w dochodzeniu roszczeń na gruncie umów w formule buduj, a zaprojektuj i wybuduj;

  2. Jak bronić się przed roszczeniami zamawiających o zapłatę kar umownych;

  3. Jakich roszczeń można dochodzić w przypadku przedłużenia terminów realizacji inwestycji, a także jak ogólnie te roszczenia wyliczyć i udokumentować;

  4. Roboty dodatkowe – możliwe roszczenia wykonawcy.


ZAPISZ SIĘ Webinar poprowadzą:

Wojciech Bazan – adwokat, counsel

Jakub Majewski – adwokat, counsel


>>> POBIERZ ZAPROSZENIE <<<