Globalna sytuacja gospodarcza ulega dynamicznym zmianom na skutek pandemii koronawirusa. Pomimo początkowego zawieszenia transakcji fuzji i przejęć, obserwujemy coraz większą aktywność w tym obszarze. Nowa rzeczywistość wymaga jednak jeszcze większej uważności w prawnopodatkowych aspektach tego typu transakcji.

W trakcie szkolenia, które odbędzie się 28 września, organizowanego przez Rzeczpospolita i JDP, z gościnnym udziałem Mazars, prelegenci udzielą praktycznych wskazówek m.in. z zakresu prawa transakcyjnego, ochrony danych osobowych, prawa pracy czy prawa podatkowego, w kontekście transakcji M&A. Podczas szkolenia wystąpią eksperci JDP: dr Marcin Chomiuk, Magdalena Zasiewska, Anna Matusiak-Wekiera, Marcin Lewiński, Michał Urbański oraz dr Joanna Ostojska-Kołodziej.


28 września 2021

godz. 9:15-15:45


Zaproszenie kierujemy do:


ZAPISZ SIĘ


PROGRAM:

 

09:15 Oficjalne rozpoczęcie

Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.
Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik „Rzeczpospolita”

(1) 9:30-11:00 Biznesowe i prawne przygotowanie do transakcji M&A
dr Marcin Chomiuk, Partner, kieruje Działem Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP
Jacek Byrt, Partner kierujący działem doradztwa finansowego Mazars w Polsce

1. Przygotowanie biznesowe – kiedy warto sprzedawać / kupować. Jak wygląda obecnie rynek.
2. Jak przygotować spółkę do sprzedaży – na co zwracają uwagę inwestorzy.
3. Asset deal czy share deal? A może joint venture?
4. Standardowy przebieg transakcji M&A – czas i najważniejsze elementy.
5. Due diligence – czym jest i jak się do niego przygotować.
6. Kształtowanie dokumentacji transakcyjnej w obliczu pandemii.
7. Sesja Q&A.

(2) 11:15-12:15 Odpowiedzialność stron transakcji share deal i asset deal
dr Marcin Chomiuk, Partner, kieruje Działem Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP

1. Istota i znaczenie zapewnień i gwarancji stron w transakcjach M&A.
2. Znaczenie klauzul indemnifikacyjnych w praktyce obrotu gospodarczego.
3. Ograniczenie odpowiedzialności za nieprawdziwość zapewnień i gwarancji.
4. Ubezpieczenia transakcyjne jako minimalizacja ryzyka transakcyjnego.
5. Sesja Q&A.

(3) 12:30-13:30 M&A a ochrona danych osobowych oraz prawo pracy
Anna Matusiak-Wekiera, Radca prawny w Dziale Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP, kieruje Zespołem Ochrony Danych Osobowych/ Compliance
dr Joanna Ostojska-Kołodziej, Adwokat w Dziale Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP, kieruje Zespołem Prawa Pracy

1. Dane osobowe w procesie Due Diligence; podstawy prawne ujawniania danych osobowych wynikające z RODO.
2. Obowiązki związane z ochroną danych osobowych w ramach NDA i LOI – perspektywa stron transakcji.
3. Środki bezpieczeństwa technicznego oraz organizacyjnej w trakcie Due Diligence – aktualna praktyka rynkowa.
4. Obowiązki stron transakcji wobec pracowników:
• przejście zakładu pracy;
• obowiązki konsultacyjne i informacyjne.
5. Przejście zakładu pracy a obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów RODO.
6. Sesja Q&A.

(4) 13:30-14:30 Ograniczenia dotyczące transakcji M&A wynikające z przepisów prawa oraz zewnętrznych stosunków umownych
Marcin Lewiński, adwokat w Dziale Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP
Michał Urbański, adwokat w Zespole Prawa Nieruchomości kancelarii JDP

1. Ograniczenia w nabywaniu przez cudzoziemców udziałów / akcji w polskich spółkach będących właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości.
2. Tymczasowe ograniczenia w nabywaniu udziałów / akcji wprowadzone w wyniku pandemii COVID-19.
3. Obowiązek uzyskania zgody Prezesa Urzędy Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
4. Obowiązek uzyskania zgody Ministra Finansów na nabycie udziałów lub akcji w spółkach prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych.
5. Umowne ograniczenia w nabywaniu udziałów: zgoda spółki, zgody korporacyjne oraz zgody osób trzecich.
6. Sesja Q&A

(5) 14:45-15:45 M&A a podatki
Magdalena Zasiewska, Kieruje Zespołem Doradztwa Podatkowego kancelarii JDP

1. Jakie podatki mogą wystąpić w transakcjach M&A.
2. Wpływ struktury transakcji na jej opodatkowanie.
3. Raportowanie transakcji M&A do fikusa (MDR).
4. Istotne ryzyka podatkowe mogące ujawnić się w procesie Due Diligence i ich mitygowanie.
5. Sesja Q&A.