Porozumienie cable-poolingowe – wybrane aspekty prawne polskiej energetyki.

Cable pooling to współdzielenie przyłącza (infrastruktury przyłączeniowej oraz zaalokowanej do danego miejsca przyłączenia do sieci mocy przyłączeniowej) przez instalacje wytwórcze, zazwyczaj – o różnej charakterystyce pracy. Modelowym przykładem jest połączenie w jednym miejscu instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej, które generują najwięcej energii w różnych okresach dnia i roku, co powoduje możliwość stworzenia wydajniejszej instalacji OZE. Oczywiście, taki model to nie jedyny możliwy na gruncie nowych przepisów.

Alternatywami może być wykorzystanie np. biogazowni. Na podstawie uchwalonych przepisów możliwe są dwie konfiguracje źródeł wytwórczych:

  • O wspólne przyłączenie do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV mogą ubiegać się inwestorzy planujący budowę dwóch lub większej liczby instalacji odnawialnych źródeł energii („cable pooling pierwotny”), lub
  • Możliwe jest przyłączenie nowych instalacji odnawialnych źródeł energii obok instalacji już istniejącej, w tym samym miejscu przyłączenia do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV („dostawienie instalacji: cable pooling wtórny”).

Warto wspomnieć, że cable pooling nie jest możliwy w sytuacji, gdy miejscem przyłączenia do sieci miałaby być instalacja odbiorcy końcowego. O wspólne przyłączenie mogą także starać się „właściciele” różnych instalacji. W takim wypadku muszą oni zawrzeć porozumienie, które szczegółowo będzie określać ich wspólną relację między sobą, a przede wszystkim obowiązki, jakie muszą spełniać względem krajowej sieci.

Uwzględniając specyficzny charakter porozumienia, należy pamiętać, że ma ono w istocie kształtować prawa i obowiązki kilku podmiotów w relacji do wymagań stawianych przez operatora OSD. Te „konsorcja” cable poolingowe, jak można je roboczo nazwać, mają do ustalenia kilka znaczących kwestii między sobą. Porozumienie to stanowić będzie załącznik do wniosku o określenie warunków przyłączenia. Oznacza to konieczność wynegocjowania pewnych warunków bez znajomości finalnej treści warunków przyłączenia. Po drugie, ustalenia powinny pozostać w miarę trwałe, gdyż pewnych parametrów współpracy nie będzie można swobodnie zmieniać ze skutkiem dla OSD.

Po więcej informacji zapraszamy do lektury artykułu Karola Brunejko z Zespołu Energetyki i Źródeł Odnawialnych w magazynie Nowa Energia.


ARTYKUŁ DOSTĘPNY DLA PRENUMERATORÓW


Karol Brunejko – Associate w Zespole Energetyki i Źródeł Odnawialnych