Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Associate w Zespole Energetyki i Źródeł Odnawialnych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa energetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem projektów związanych z inwestycjami w zakresie odnawialnych źródeł energii.
Doradza przedsiębiorcom krajowym i zagranicznym z sektora energetycznego w sprawach regulacyjnych, kontraktowych i korporacyjnych. Wspiera klientów w postępowaniach przed Urzędem Regulacji Energetyki. Posiada również doświadczenie w zakresie doradztwa przy procesach inwestycyjnych, w szczególności w odniesieniu do pozwoleń administracyjno-prawnych (budowlanych, środowiskowych, lokalizacyjnych, itp.) niezbędnych dla budowy źródeł energii odnawialnej.
Koordynował i brał udział w współtworzeniu licznych raportów due dilligence w sektorze OZE. Uczestniczył także w transakcjach M&A podmiotów z sektora energetyki odnawialnej.


Kariera zawodowa

  • od 05.2023 – JDP Drapała & Partners
  • 2022 – 2023 – GNZ Legal Gorzelnik Nentwig Ziębiński
  • 2018 – 2021 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Edukacja

  • 2011 – 2018 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

Pro bono

  • od 2014 – Dyrektor Akademickiej Poradni Prawnej – organizacji udzielającej bezpłatnej pomocy prawnej warszawskim studentom.

Języki

  • polski
  • angielski
  • rosyjski