Webinar z serii „karne wtorki”.

Kodeks karno-skarbowy jako narzędzie wykorzystywane przez administrację skarbową.

Odpowiedzialność karnoskarbowa jest najczęściej pierwszym zetknięciem się przedsiębiorcy z prawem karnym. Jest także narzędziem wykorzystywanym w toku postępowania podatkowego przez organy administracji skarbowej w celu przymuszenia podatnika do zapłaty podatku w wysokości identyfikowanej przez ten organ. Dlatego też ryzyko odpowiedzialności skarbowej stało się naturalnym elementem mapy ryzyk prowadzonego przedsiębiorstwa.

Podczas webinaru omówimy podstawowe zasady odpowiedzialności karno-skarbowej, a także odpowiedzialności osobistej na gruncie Ordynacji podatkowej. Wyjaśnimy, w jaki sposób organy administracji skarbowej wykorzystują Kodeks karny skarbowy dla celów prowadzonych postępowań podatkowych, a także omówimy w jaki sposób możemy temu przeciwdziałać.
Przedstawimy także podstawowe sposoby mitygacji ryzyka odpowiedzialności karnej i osobistej na gruncie prawa podatkowego.


Data: 14 listopada 2023

Czas trwania: 10:00-11:00

Miejsce: online


ZAPISZ SIĘ


Program

Zaproszenie kierujemy do compliance oficerów, kadry menadżerskiej wyższego szczebla, członków zarządów i rad nadzorczych, kierowników, managerów i szefów działów prawnych, a ponadto wszystkich, którzy związani są z finansami, tj. CFO, księgowych i głównych księgowych.


Organizator: kancelaria JDP


Webinar poprowadzą:

Arkadiusz Górski – adwokat w Zespole White Collar Crime

Tomasz Głozowski – adwokat i doradca podatkowy w zespole Tax