Nasi eksperci, Mateusz Biciutko i adw. Mariusz Nowakowski, przedstawiają analizę sytuacji wykonawców i inwestorów w kontekście drastycznej zmiany realiów rynkowych i niestabilności otoczenia gospodarczego.

W ramach cyklu artykułów publikowanych na portalu „Kierunek Energetyka” omawiają takie kwestie jak:

Zapraszamy do lektury.

Realizacja robót coraz częściej przestaje się opłacać. Czy zejście z placu budowy to dobre rozwiązanie? Zmiana realiów rynkowych przyczyną dezaktualizacji założeń