Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że 13 lipca br. upływa termin na zgłoszenie danych spółki w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Niewywiązanie się z tego obowiązku zagrożone jest karą pieniężną nakładaną na członków zarządu spółki w kwocie do 1 mln zł.

Aby dokonać zgłoszenia konieczne jest ustalenie beneficjenta rzeczywistego spółki, czyli osoby fizycznej lub osób fizycznych sprawujących bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia.

W celu wypełnienia powyższego obowiązku są Państwo zobowiązani przekazać następujące informacje o beneficjencie rzeczywistym oraz członkach organu lub wspólnikach uprawnionych do reprezentacji:

W ramach naszych usług chętnie wesprzemy Państwa w procesie ustalenia beneficjenta rzeczywistego oraz przygotowania zgłoszenia.

Proponowany zakres wsparcia

Ustalenie beneficjenta rzeczywistego

W tym celu konieczna będzie analiza struktury udziałowej Państwa spółki. Zwracamy uwagę, że beneficjentem rzeczywistym zasadniczo jest konkretna osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia. W ramach naszego wsparcia przygotujemy dla Państwa dokumentację obejmującą uzasadnienie prawne uznania danej osoby / osób za beneficjenta rzeczywistego.

Z naszego doświadczenia wynika, że w wielu przypadkach ustalenie beneficjenta rzeczywistego jest czasochłonne i wymaga analizy konkretnych relacji w danej organizacji. W związku z tym w celu dotrzymania ustawowego terminu zgłoszenia (tj. 13 lipca br.) zalecamy możliwie szybkie podjęcie kroków w celu dokonania zgłoszenia do CRBR.

Zgłoszenie do CRBR

Zgłoszenie następuje w formie elektronicznej i musi zostać podpisane za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez osoby uprawnione do reprezentacji spółki (członek zarządu lub prokurent). W przypadku łącznej reprezentacji spółki zgłoszenie musi być podpisane przez wszystkie wymagane osoby (np. dwóch członków zarządu łącznie).

Obecnie brak jest możliwości podpisania zgłoszenia przez pełnomocnika (np. prawnika JDP). Niemniej jednak w ramach naszego wsparcia pomożemy Państwu wypełnić formularz zgłoszeniowy, który następnie zostanie podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji spółki.

Podpis elektroniczny

Proponujemy również wsparcie w uzyskaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego dla osób uprawnionych do reprezentacji spółki (w tym dla obcokrajowców).

Nasza asysta w tym zakresie obejmuje: (i) bezpośredni kontakt z dostawcą kwalifikowanego podpisu elektronicznego i koordynacja procesu, (ii) przygotowanie dokumentacji prawnej, (iii) instruowanie Państwa odnośnie sposobu podpisania ww. dokumentacji oraz (iv) przeprowadzenie osoby upoważnionej do reprezentacji przez proces aktywacji podpisu.

Nasze wynagrodzenie

Informujemy, że nasze stawki za świadczenie powyższych usług zostaną przygotowane indywidualnie w oparciu o nasze dotychczasowe doświadczenie w procesie ustalania beneficjenta rzeczywistego i dokonywania zgłoszeń do CRBR. Zapewniamy, że uwzględniają one obecny kryzys gospodarczy wywołany pandemią COVID-19 i wiążące się z nim skutki gospodarczo-finansowe dla naszych klientów.

W przypadku gdyby byli Państwo zainteresowani wsparciem JDP w powyższym zakresie, z przyjemnością przedstawimy Państwu naszą ofertę.

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji.

Pozdrawiamy

Marcin Chomiuk
Partner, kierujący Zespołem Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego
E: marcin.chomiuk@jdp-law.pl

Marcin Chomiuk - Partner, kierujący Zespołem Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego

Barbara Kaczała
Radca prawny, Associate
E: barbara.kaczala@jdp-law.pl

Barbara Kaczała - Radca prawny, Associate

Marcin Lewiński
Adwokat, Associate
E: marcin.lewinski@jdp-law.pl

Marcin Lewiński - Adwokat, Associate