Drastycznie zmieniająca się sytuacja gospodarcza sprawia, że coraz częściej realizacja zawartych już umów, szczególnie w branży budowalnej, przestaje się opłacać. Biorąc pod uwagę wzrost cen materiałów budowlanych, wykonawcy rozważają szereg scenariuszy – czy realizować umowę mimo ponoszenia kosztów przewyższających założenia i w zasadzie finansować inwestycję na rzecz inwestora, czy może jednak porzucić realizację umowy i zejść z placu budowy, narażając się na szereg negatywnych konsekwencji?

W poprzedniej części publikacji nasi eksperci, Mateusz Biciutko i adw. Mariusz Nowakowski, przybliżyli realne problemy wykonawców robót na rynku budowlanym w Polsce oraz postępujące negatywne trendy gospodarcze w polskim budownictwie. W II części artykułu opublikowanym na portalu „Kierunek Energetyka” opisują w sposób syntetyczny możliwe drogi dalszego postępowania wykonawców celem poprawy ich sytuacji ekonomicznej.

Zapraszamy do lektury.

Realizacja robót coraz częściej przestaje się opłacać. Czy zejście z placu budowy to dobre rozwiązanie? Część druga. Podjęcie skutecznych działań poprawiających sytuację generalnych wykonawców