Roszczenia z umów na budowę sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków

W trakcie budowy sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków często występują roboty dodatkowe. Podczas webinaru przedstawimy, jak przygotować ich wycenę i roszczenie do inwestora. Wyjaśnimy, kiedy jest to możliwe, mimo ryczałtowego charakteru umowy.

Podzielimy się także praktycznymi poradami, jak udokumentować i opracować opis przeszkód (np. błędy projektowe), które przedłużyły okres realizacji, aby bronić się przed karami umownymi za opóźnienie lub wynegocjować aneks umowny.

W związku z tym, że takie umowy są zwykle realizowane dość długo, to pokażemy również kilka przykładów opracowania wniosków o waloryzację wynagrodzenia ze względu na nadzwyczajny wzrost cen (m.in. Ukraina, COVID).

Pochylimy się także na ewentualną koniecznością odstąpienia od umowy.
Podzielimy się z Państwem naszymi doświadczeniami w tym zakresie wynikającymi z ponad 15 lat świadczenia doradztwa prawnego na budowach naszych klientów.

Data: 14 września 2023
Czas trwania: 10:00 – 11:30


Program webinaru:

  1. Roszczenie o zapłatę za roboty dodatkowe.
  2. Obrona przed karami umownymi za opóźnienie.
  3. Wnioski o waloryzację wynagrodzenia.
  4. Odstąpienie od umowy o roboty budowlane.
  5. W jaki sposób prowadzić skuteczną komunikację z kontrahentami w celu uniknięcia potencjalnych konfliktów.

Zaproszenie kierujemy do właścicieli przedsiębiorstw, prezesów, członków zarządów, dyrektorów, prawników wewnętrznych.


Organizator:

o kancelaria JDP


Webinar poprowadzą:

Justyna Solarska – adwokat | Senior Associate
Wojciech Bazan – adwokat | Partner w kancelarii JDP