JDP uruchamia praktykę Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumentów

Do kancelarii JDP dołączył Damian Kopera, ekspert z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w doradztwie na rzecz polskich i zagranicznych klientów we wszystkich aspektach polskiego i unijnego prawa konkurencji oraz ochrony konsumentów. Będzie kierował nową praktyką Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumentów.

Nowo powstała praktyka Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumentów będzie wspierać przedsiębiorców we wszelkiego rodzaju postępowaniach przed organami antymonopolowymi i sądami, m.in. dotyczącymi porozumień ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej czy kontroli koncentracji, w przygotowaniu wewnętrznych programów compliance w obszarze prawa konkurencji, czy doradztwie w zakresie prawa ochrony konsumentów, w tym weryfikacji wzorców umownych, planowanych działań marketingowych i warunków promocji.

Cieszymy się z dołączenia do JDP Damiana Kopery, który stanie na czele praktyki Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumentów. Damian ma bogate doświadczenie w doradztwie w sprawach z zakresu prawa konkurencji dla podmiotów z sektorów, które od lat są w obszarze zainteresowania kancelarii. Kompetencje mecenasa Kopery wzmocnią merytorycznie zakres usług oferowanych przez JDP i pozwolą zapewnić naszym klientom kompleksowe doradztwo we wszystkich aspektach polskiego i unijnego prawa konkurencji oraz ochrony konsumentów, w tym transakcji transgranicznych na każdym ich etapie. Szef praktyki będzie mógł bazować zarówno na wiedzy i doświadczeniu swoim, jak i członków zespołu Commercial, którzy od lat świadczą na rzecz klientów JDP doradztwo prawne w zakresie prawa konkurencji i prawa ochrony konsumentów” – komentuje dr Marcin Chomiuk, partner kierujący Zespołem M&A, Corporate i Commercial. – „Wyodrębnienie zespołu Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumentów w ramach szerszej praktyki Commercial to kolejny, konsekwentny krok w rozwoju kancelarii JDP, następujący po powstaniu w ostatnich latach zespołu prawa pracy, ochrony danych osobowych i compliance oraz IP/IT” – dodaje mecenas Chomiuk.

Cieszę się na współpracę z kancelarią JDP. Jestem przekonany, że moje strategiczne podejście do doradztwa w kooperacji z innymi zespołami JDP ułatwią klientom realizowanie ich celów biznesowych w sposób zgodny z przepisami prawa konkurencji i ochrony konsumentów. Jednocześnie takie probiznesowe i pragmatyczne podejście jest spójne z filozofią doradztwa konsekwentnie realizowaną przez JDP, leżącą u podstaw jej sukcesu i rozwoju” – dodaje Damian Kopera.

 

Damian Kopera

Counsel kierujący praktyką Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumentów. Adwokat z ponad 10-letnim doświadczeniem. Specjalizuje się w doradztwie na rzecz wiodących polskich i zagranicznych przedsiębiorców z sektorów bankowego, finansowego i ubezpieczeniowego, a także z branż FMCG, chemicznej, motoryzacyjnej, nieruchomościowej i produkcyjnej. Posiada doświadczenie w doradztwie w sprawach z zakresu polskiego oraz unijnego prawa konkurencji, w obszarach m.in. kontroli koncentracji, antymonopolowych aspektów współpracy przedsiębiorców i jednostronnych działań podmiotów dominujących, przewagi kontraktowej, nieuczciwych praktyk rynkowych, a także praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Doradza w toku transakcji M&A (od etapu planowania i strukturyzowania transakcji aż do momentu jej zamknięcia), pomaga wdrożyć programy compliance, opiniuje strategie działań sprzedażowych oraz marketingowych, doradza w toku kontroli czy przeszukań organów antymonopolowych, przeprowadza audyty, reprezentuje przedsiębiorców w toku postępowań przed Prezesem UOKiK oraz sądowych postępowań odwoławczych, a także prowadzi szkolenia z prawa konkurencji i ochrony konsumentów.


Kontakt:

Ewa Płocharska – Business Development and Communication Adviser
ewa.plocharska@jdp-law.pl
+48 885 569 438

Aleksandra Pac – Marketing & BD Manager
aleksandra.pac@jdp-law.pl
+48 691 171 334