24 października 2019 r. w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska) w Warszawie prawnicy z kancelarii JDP: Zbigniew Jara, Marcin Chomiuk oraz Magdalena Zasiewska poprowadzili szkolenie:

Praktyczne aspekty relacji polskich zależnych spółek kapitałowych z ich zagranicznymi udziałowcami
.

Wiodącymi tematami podczas szkolenia były następujące zagadnienia:

  • odpowiedzialność członków zarządu polskiej spółki w ramach grupy spółek
  • konflikt między interesem grupy (interes koncernu) a interesem spółki – córki
  • ryzyka i obowiązki polskich zarządów oraz rad nadzorczych w grupie spółek

Program