24 października 2019 r. w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska) w Warszawie prawnicy z kancelarii JDP: Zbigniew Jara, Marcin Chomiuk oraz Magdalena Zasiewska poprowadzili szkolenie:

Praktyczne aspekty relacji polskich zależnych spółek kapitałowych z ich zagranicznymi udziałowcami
.

Wiodącymi tematami podczas szkolenia były następujące zagadnienia:

Program