Raport Red Flag badający otoczenie prawne sektora budownictwa w Polsce został zaprezentowany przez Profesora Przemysława Drapałę podczas Kongresu „Dobre Prawo, Dobre Budownictwo”, który odbył się w dniach 27-28.11.2017 w hotelu Westin Warsaw. Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS była autorem projektu, wraz z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa. Raport ma na celu pomóc w opracowaniu konkretnych kroków legislacyjnych w kluczowych dla budownictwa kwestiach.

Respondenci biorący udział w raporcie w sekcji „rekomendacje” wymieniali m.in. stworzenie sekcji ds. rozwiązywania sporów budowlanych w sądach powszechnych, wprowadzenie przepisów chroniących wykonawców przed nadmiernym przenoszeniem na nich ryzyk w kontraktach budowlanych oraz możliwość zmian w kontraktach w trybie zamówienia publicznego, pozwalających na ich adaptację do zdarzeń występujących w toku ich realizacji.

Raport Red Flag