Szkolenie kierujemy do małych i średnich firm z branży energetycznej. Roszczenia budowlane powstające w ramach realizacji umów w infrastrukturze energetycznej są częstym zjawiskiem. Dodatkowe koszty ponoszone w związku z tym przez wykonawców, podwykonawców lub dostawców  negatywnie wpływają na wynik finansowy zawartych kontraktów. Mogą pojawić się także noty księgowe z karami umownymi za zwłokę.

Wszystkie te roszczenia wymagają nieco innego podejścia w razie współpracy z jednym dużym kontrahentem. W czasie webinarium przedstawimy Państwu – bazując na naszych ponad 15 latach doświadczenia w doradztwie prawnym dla branży energetycznej – w jaki sposób skutecznie przygotować podstawowe roszczenia budowlane. Zwrócimy uwagę także na etap negocjacji umowy.

Szkolenie poprowadzą prawnicy kancelarii JDP – eksperckiej niezależnej kancelarii będącej liderem na polskim rynku w doradztwie prawnym dla branży budowlanej i energetycznej oraz zastępstwie procesowym w postępowaniach sądowych i arbitrażowych dotyczących takich inwestycji. W prestiżowym rankingu firm prawniczych The Legal 500 kancelaria JDP została uznana (w latach 2018, 2019, 2020 i 2021)  za Leading Firm (Top Tier) w kategorii Construction/Construction disputes.


Data: 17 listopada 2021

Czas trwania: 10:00 – 12:00


Organizator:


Zaproszenie kierujemy do małych i średnich firm z branży energetycznej.

Webinarium będzie szczególnie przydatne dla:


Program:

  1. Jakie podstawowe roszczenia można formułować w razie niespodziewanego przebiegu realizacji umowy?
  2. Na co zwracać uwagę w trakcie negocjacji umowy, by nie pozbawić się roszczeń?
  3. Jak przygotować i wykazać roszczenia dotyczące niezasadności kar umownych za zwłokę?
  4. Jak przygotować i wykazać roszczenia o roboty dodatkowe?
  5. Jak przygotować i wykazać roszczenie o koszty przedłużenia?

ZAPISZ SIĘ


Webinar poprowadzą: