Od końca 2020 r. ceny materiałów budowlanych, takich jak stal, zbrojenia, miedź, asfalt, cement czy piasek, rosną w bardzo szybkim tempie. Powoduje to znaczne dodatkowe koszty, a w konsekwencji straty po stronie wykonawców. Z uwagi na tę sytuację wykonawcy mogą być uprawnieni do żądania podwyższenia uzgodnionego w umowie wynagrodzenia (także ryczałtowego) w celu pokrycia powstających strat.

W czasie webinarium przedstawimy Państwu, jak prawidłowo przygotować takie roszczenie, jaką przyjąć strategię prawną oraz jak skutecznie doprowadzić do zawarcia aneksu do umowy lub ugody podwyższającej wynagrodzenie.

Prowadzący webinarium prawnicy kancelarii JDP posiadają unikalne na polskim rynku doświadczenie w skutecznym przygotowaniu i dochodzeniu roszczeń o podwyższenie wynagrodzenia w związku z nadzwyczajnym wzrostem cen i kosztów. Uzyskali w 2017 r. pierwszy w Polsce prawomocny wyrok zasądzający podwyższenie wynagrodzenia z tego tytułu. W ostatnich latach, kancelaria JDP reprezentując wykonawców i dostawców w zakresie roszczeń wynikających ze wzrostu cen materiałów i kosztów, doprowadziła do zawarcia ugód i aneksów do realizowanych umów podwyższających wynagrodzenia o łączną kwotę 120 mln PLN.  Ponadto aktualnie kancelaria JDP w imieniu wiodących w Polsce wykonawców, podwykonawców i dostawców dochodzi w postępowaniach sądowych roszczeń wynikających ze wzrostów cen materiałów o łącznej wartości ponad 750 mln PLN.


1 lipca 2021 r.

godz. 11:00 – 12:00


Organizatorzy:


Zaproszenie kierujemy do:

Wykonawców, podwykonawców, inwestorów realizujących kontrakty w branży budowlanej i infrastrukturalnej.

Webinarium będzie szczególnie przydatne dla członków zarządu, dyrektorów finansowych, szefów działów prawnych, prawników wewnętrznych w przedsiębiorstwach, claim managerów, pracowników działów zakupów i sprzedaży.


Program:

  1. Jakie roszczenia przysługują wykonawcom w związku ze wzrostem cen materiałów jaki nastąpił od końca 2020 r. i wynikającymi z tego stratami?
  2. Jakie są podstawy prawne tych roszczeń?
  3. Jak prawidłowo przygotować roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia uzgodnionego w umowie (kosztorysowego lub ryczałtowego) w związku ze wzrostem cen materiałów?
  4. Jakie są podstawy prawne zawarcia ugód i aneksów do umowy podwyższających wynagrodzenie w związku ze wzrostem cen materiałów (w reżimie prawa zamówień publicznych i inwestycjach prywatnych)?
  5. Jaką strategię powinna przyjąć firma, aby chronić swoje interesy w związku ze wzrostem cen materiałów?

ZAPISZ SIĘ


Webinar poprowadzą:


>> POBIERZ ZAPROSZENIE <<