Beck Akademia: cykl 3 szkoleń dla managerów i członków zarządu: Prawa, obowiązki i ryzyka. Pułapki podatkowe. Nowoczesne technologie.

Surowsza karalność przestępstw menadżerskich. Compliance i business judgment rule. Odpowiedzialność prawna i majątkowa członków zarządu i rad nadzorczych. Co obejmują obowiązki raportowania podatkowego? Jak można ograniczyć odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe? AI w działalności przedsiębiorstwa, cyberbezpieczeństwo, naruszenia ochrony danych osobowych, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i własności intelektualnej. 

Do kogo skierowane:

Szkolenia skierowane są do członków zarządów i rad nadzorczych spółek, kadry menadżerskiej wyższego szczebla, managerów i szefów działów prawnych, compliance oficerów, IOD, a ponadto do wszystkich, którzy związani są z finansami, tj. CFO, księgowych i głównych księgowych.


Program 


Szkolenie I: Prawa, obowiązki i ryzyka członków zarządu i rad nadzorczych w codziennym prowadzeniu spraw spółek

Niedawne zmiany w prawie wymagają od członków zarządu zwiększonej uważności na ryzyka prawne. Na szkoleniu pokażemy, jak je eliminować lub ograniczać, zanim się zmaterializują.

Surowsza karalność przestępstw menadżerskich (nawet do 25 lat) czy niesprawny system compliance to poważne wyzwania zarządów spółek. Na członkach zarządu spoczywa odpowiedzialność podejmowania środków ostrożności w celu eliminacji lub ograniczenia ryzyk prawnych. Kompasem dla nich ma być wynikająca z przepisów business judgment rule.

Data: 29.02.2024

Godzina: 10:00-15:00

Gdzie: online

Prowadzący: dr Marcin Chomiuk, Arkadiusz Górski

  1. Ogólny zarys kluczowych praw i obowiązków członków zarządu i rad nadzorczych.
  2. Odpowiedzialność majątkowa członków zarządu i rad nadzorczych: odpowiedzialność wobec spółki oraz wobec wierzycieli.
  3. Systemy compliance w spółce: rola rady nadzorczej w ich wdrożeniu i przestrzeganiu.
  4. Ryzyko odpowiedzialności karnej członków organów.
  5. Ryzyko czynów nieuczciwej konkurencji: narzędzia prawne na wypadek „ataku” konkurencji.
  6. Działanie zarządu w nieformalnej grupie spółek.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie, jak praktycznie radzić sobie ze współczesnymi wyzwaniami, z którymi spotykają się członkowie zarządu oraz kluczowi menadżerowie, ze szczególnym naciskiem na rozwiązania wynikające z dużej reformy KSH oraz przepisów karnych gospodarczych.


ZAPISZ SIĘ


Szkolenie II: Podatkowe pułapki dla managerów

Ryzyko odpowiedzialności skarbowej stało się elementem mapy ryzyk prowadzonego przedsiębiorstwa. Na członkach zarządu oraz członkach rad nadzorczych spoczywa szereg obowiązków związanych z raportowaniem podatkowym, a co za tym idzie, odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe. Podczas szkolenia przedstawimy podstawowe sposoby mitygacji ryzyka odpowiedzialności menadżerów najwyższego szczebla na gruncie prawa podatkowego.

Data: 21.03.2024

Godzina: 10:00-15:00

Gdzie: online

Prowadzący: Magdalena Zasiewska

1. Zasady odpowiedzialności menadżerów za zobowiązania podatkowe.

2. Jak ograniczyć odpowiedzialność menadżerów za zobowiązania podatkowe?

3. Obowiązki raportowe dla członka zarządu w związku z działalnością spółki.

4. Sesja pytań i odpowiedzi.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie odpowiedzialności menadżerów za zobowiązania podatkowe wynikające z zasad ogólnych ordynacji podatkowej, przepisów dotyczących schematów podatkowych oraz ustaw podatkowych, jakie są obowiązki raportowe członków zarządu, a także wskazanie, jak można jak ograniczyć odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe.


ZAPISZ SIĘ


Szkolenie III: Zarząd a nowoczesne technologie – praktyczne wskazówki dla menadżerów najwyższego szczebla

Nowoczesne technologie mają ułatwiać funkcjonowanie przedsiębiorstwa i osiąganie jego celów biznesowych. O czym jednak, z prawnego punktu widzenia, należy pamiętać w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa informacji, ochrony danych i zabezpieczenia tajemnic spółki oraz co zrobić w sytuacji naruszenia lub kontroli Prezesa UOKIK i Prezesa UODO, opowiedzą ekspertki ds. ochrony danych, własności intelektualnej i IT kancelarii JDP.

Data: 23.04.2024

Godzina: 10:00-15:00

Gdzie: online

Prowadzący: Anna Matusiak-Wekiera, Ewa Mońdziel

  1. Naruszenia ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwo.
  2. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i własności intelektualnej – jak zadbać o niematerialny kapitał przedsiębiorstwa?
  3. AI w codziennej działalności przedsiębiorstwa – czy własność intelektualna lub ochrona danych osobowych może stanowić barierę?
  4. Gdy organ puka do drzwi – praktyczne wskazówki dotyczące kontroli Prezesa UOKIK i Prezesa UODO.

Cel szkolenia


ZAPISZ SIĘ


Więcej informacji o szkoleniach na stronie Beck Akademia TUTAJ.