Tylko dwa miesiące dzielą nas od wejścia w życie reformy Kodeksu spółek handlowych. Nasi eksperci zadbają o najlepsze przygotowanie spółek, rad nadzorczych i członków zarządu do wdrożenia zmian zgodnych z nowymi przepisami.

Zapraszamy naszych klientów, w szczególności członków rad nadzorczych, członków zarządów spółek oraz dyrektorów działów prawnych, do udziału w szkoleniu w hotelu Ibis Stare Miasto w Warszawie.


Data: 15 września 2022

Czas trwania: 9:15 – 16:00

Miejsce: Hotel Ibis Stare Miasto, Muranowska 2, Warszawa


Zaproszenie kierujemy do członków zarządów, rad nadzorczych oraz dyrektorów działów prawnych.


Plan szkolenia:

1. Grupa spółek (koncern)

2. Aktywizacja rad nadzorczych i ich relacje z zarządami. Nowe uprawnienia i obowiązki rad nadzorczych a odpowiedzialność cywilna i karna członków rad nadzorczych.

3. Biznesowa ocena sytuacji (business judgement rule) a jej wpływ na odpowiedzialność cywilną członków zarządu za szkodę wyrządzoną spółce.

4. Obowiązek lojalności oraz zachowania w tajemnicy informacji spółki. Normatywne novum czy potwierdzenie już istniejącego stanu prawnego?

5. Mandat i kadencja – jak było? Jak będzie?

6. Podatkowe aspekty reformy KSH.


Szkolenie poprowadzą: