W celu rejestracji na szkolenie „Duża reforma prawa spółek” - prosimy wypełnić poniższy formularz.

  * Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez kancelarię JDP z siedzibą w Warszawie. Jestem świadomy/a, iż moje dane będą wykorzystywane w celach związanych z organizacją konferencji oraz w związku z ewentualnym świadczeniem innych usług w przyszłości. Kancelaria JDP będąca administratorem danych osobowych informuje, iż podane dane nie będą przekazywane innym podmiotom, ich podanie jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie uniemożliwi dostęp do wydarzenia. Niniejsze oświadczenie składam dobrowolnie oraz oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do podanych niniejszym danych osobowych oraz ich modyfikacji, uprawnieniu do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie oraz fakcie, że moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres jaki potrzebny będzie do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone. Potwierdzam zapoznanie się z Polityką Prywatności: https://jdp-law.pl/polityka-prywatnosci/

   

   

  Tylko dwa miesiące dzielą nas od wejścia w życie reformy Kodeksu spółek handlowych. Nasi eksperci zadbają o najlepsze przygotowanie spółek, rad nadzorczych i członków zarządu do wdrożenia zmian zgodnych z nowymi przepisami.

  Zapraszamy naszych klientów, w szczególności członków rad nadzorczych, członków zarządów spółek oraz dyrektorów działów prawnych, do udziału w szkoleniu w hotelu Ibis Stare Miasto w Warszawie.


  Data: 15 września 2022

  Czas trwania: 9:15 – 16:00

  Miejsce: Hotel Ibis Stare Miasto, Muranowska 2, Warszawa


  Zaproszenie kierujemy do członków zarządów, rad nadzorczych oraz dyrektorów działów prawnych.


  Plan szkolenia:

  1. Grupa spółek (koncern)

  2. Aktywizacja rad nadzorczych i ich relacje z zarządami. Nowe uprawnienia i obowiązki rad nadzorczych a odpowiedzialność cywilna i karna członków rad nadzorczych.

  3. Biznesowa ocena sytuacji (business judgement rule) a jej wpływ na odpowiedzialność cywilną członków zarządu za szkodę wyrządzoną spółce.

  4. Obowiązek lojalności oraz zachowania w tajemnicy informacji spółki. Normatywne novum czy potwierdzenie już istniejącego stanu prawnego?

  5. Mandat i kadencja – jak było? Jak będzie?

  6. Podatkowe aspekty reformy KSH.


  Szkolenie poprowadzą: