Międzynarodowy obrót towarów i świadczenie usług wymaga od przedsiębiorców zachowania licznych aktów staranności, w tym w zakresie kontraktowania. Zawieranie umów z zagranicznymi partnerami biznesowymi jest dzisiaj standardem, ale często wiąże się z wyzwaniami praktycznymi jak np. zachowanie wymaganej formy, prawo właściwe czy konflikt wzorców umownych. Warto ustalić standardowy schemat postępowania przy umowach z elementem transgranicznym, co pozwoli na minimalizację ryzyk oraz ograniczenie kosztów transakcyjnych.

Dzielimy się z Państwem naszymi doświadczeniami praktycznymi zdobytymi w trakcie doradzania naszym klientom przy zawieraniu umów w obrocie międzynarodowym.


27 lipca 2021 r.

godz. 10:00 – 15:15


Organizator:


Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej przedsiębiorstw, pracowników działów prawnych oraz działów sprzedaży.


Program:

 1. Transgraniczne aspekty zawierania umów
  a) forma
  b) reprezentacja
  c) język
  d) jurysdykcja
  e) prawo właściwe
  f) klauzule arbitrażowe i alternatywne metody rozwiązywania sporów
  g) podpisy elektroniczne
 2. Weryfikacja prawna i biznesowa klienta zagranicznego
 3. Prawo międzynarodowe a sprzedaż i świadczenie usług na rzecz zagranicznego partnera
  a) Konwencja wiedeńska
  b) Rozporządzenia UE
  c) Prawo prywatne międzynarodowe
  d) Międzynarodowe Reguły Handlu: INCOTERMS
 4. Standardowe dokumenty kontraktowe
  a) Hierarchia dokumentów
  b) code of conduct
  c) GTC, T&C, OWU
  d) umowa
  e) quality agreements
  f) umowy dot. produkcji pod cudzą marką
  g) NDA
  h) SLA, EULA
  i) umowy oraz klauzule z zakresu ochrony danych osobowych
 5. Należyta staranność w kontraktowaniu
  a) ubezpieczenie
  b) szkody pośrednie
  c) kary umowne
  d) wyłączność
  e) własność intelektualna
  f) rękojmia, gwarancja
 6. Pytania i odpowiedzi

ZAPISZ SIĘ


Szkolenie poprowadzą:


>> POBIERZ AGENDĘ <<