Dziś ukazał się poradnik „Rzeczpospolitej” autorstwa Magdaleny Bartnik, Aleksandry Pisarek i Karoliny Pomarańskiej z zespołu Prawa Pracy JDP pod redakcją dr Joanny Ostojskiej-Kołodziej, Head of Employment JDP, pod tytułem: „O jawności i równości płac kobiet i mężczyzn – unijne przepisy, obowiązki i procedury”.

O czym piszą nasze Ekspertki? 

🚩 Do 7 czerwca 2026 r. państwa członkowskie Unii Europejskiej muszą wdrożyć dyrektywę o transparentności wynagrodzeń. Parlament Europejski z Radą UE przyjęły ją 10 maja 2023 r. Dyrektywa ma wzmocnić stosowanie zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania.

🚩Prawniczki kancelarii JDP przybliżają to, co pracodawcy powinni zrobić, aby ten proces przebiegał prawidłowo. A ponieważ jest złożony i długotrwały, działania wyrównujące wynagrodzenia kobiet i mężczyzn warto podjąć jak najszybciej. Można zacząć od modyfikacji zasad rekrutacji, co szczegółowo opisują Autorki. Na polskim rynku takie rozwiązania już wdrażają np. spółki z kapitałem zagranicznym.

🚩 Autorki szczegółowo omawiają wszystkie zagadnienia i problemy związane z organizowaniem pracy po wdrożeniu w Polsce dyrektywy. Ilustrują to licznymi przykładami, wzbogacają wykresami, tabelami. Przy każdym rozdziale publikują też orzecznictwo sądowe i obszerną bibliografię.

Co znajdą Państwo w naszym poradniku:

🔶 Jak dyrektywa unijna może wpłynąć na polski rynek pracy?

🔶 Co to jest równe wynagrodzenie?

🔶 Nowe zasady rekrutacji – oferty pracy bez widełek płacowych to już przeszłość

🔶 Obowiązki pracodawców, czyli jak ustalić antydyskryminacyjne procedury płacowe

🔶 Prawa pracowników

🔶 Spory pracownicze

🔶 Prawo do informacji o wynagrodzeniu

🔶 Jakie wymogi może nałożyć polski ustawodawca na przedsiębiorców na podstawie dyrektywy?

 

Zapraszamy Prenumeratorów „Rzeczpospolitej” do lektury.


Kontakt

dr Joanna Ostojska-Kołodziej – adwokatka, Counsel, kieruje Zespołem Prawa Pracy

Magdalena Bartnik – adwokat, Senior Associate w Zespole Prawa Pracy i Zespole Doradztwa Transakcyjnego