Istotnym elementem specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są warunki umowy określające obowiązki ciążące na wykonawcy. Złożenie oferty przez wykonawcę powinna poprzedzać wnikliwa analiza treści wzoru umowy i ocena ryzyka kontraktowego.

O tym, na co należy zwracać uwagę we wzorach umów w przetargach publicznych, a także o narzędziach przysługujących wykonawcom adw. Iwo Franaszczyk pisze w najnowszym wydaniu „Energetyki Wodnej”. Zapraszamy do lektury.

Wzory umów w przetargach publicznych – na co należy zwracać uwagę?